در این صفحه تقدیرنامه هایی که به جهت حسن انجام کار دریافت کرده ام قرار دارند. امیدوارم بتوانم تمامی مشتریان عزیز را راضی نگه دارم و در جهت پیشبرد اهدافشان گام برداریم.

تقدیرنامه شرکت Avest

بسیار باعث افتخار است که چند سال است این همکاری شکل گرفته است و همچنان ادامه دارد. امیدوارم همچنان خدمات بنده مورد پسند آن مجموعه باشد...

تقدیرنامه یکتا

باعث افتخار بود همکاری با این مجموعه جهت طراحی، اجرا و پشتیبانی اتاق سرور، شبکه، Voip و انواع سرویس مجموعه یکتا که این همکاری هم همچنان ادامه دارد.

تقدیرنامه منطقه آزاد چابهار

در حال تکمیل...

تقدیرنامه هلدینگ کرونا

در حال تکمیل...